Rekonštrukcia schodiska

Klient nás oslovil a poprosil o pomoc komplexného riešenia rekonštrukcie schodiska, kôli nevyhovujucému stavu. Schodisko bolo príliž strmé a príliž úzke, normy zpred desiatok rokov boli pravdepodobne benevolentnejšie ako sú teraz. Ponúkli sme riešenie, ktoré začínalo návštevou projektanta a statika, ktorí navrhli najvhodnejšie materiály a rozmery. Následne sa rekonštrukcia mohla začať.