Votknuté schodisko

Výroba a montáž konštrukcie votknutého schodiska na mieru v rodinnom dome v Trenčíne. Schodisko je samonosné. Po dokončení bude efekt levitujúcich schodiskových stupňov.

Votknuté schodisko
Samonosná konštrukcia schodiska je nakotvená v DT betónovej stene
Presné zalícovanie pre presnú montáž skleneného zábradlia