Výroba a montáž podpier pre staré elektroinštalačné žľaby